ก.แรงงาน เปิดเวทีท้าประลองทักษะเยาชนระดับภาค

กระทรวงแรงงาน เปิดเวทีวัดฝีมือประลองทักษะ เฟ้นหาตัวแทนเยาวชนระดับภาค สู่เวทีระดับประเทศ 25 สาขา รับใบสมัคร 7 ม.ค. – 30 พ.ค. นี้ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ

พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เเน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเร่งขับเคลื่อนนโยบาย 3 A ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ โดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานไทย โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนพันธกิจข้างต้น ให้เป็นรูปธรรม  ด้วยการเปิดหลักสูตร อบรมให้ความรู้ แก่แรงงาน ในสาขาวิชาชีพต่างๆ พร้อมจัดการแข่งขัน ทักษะ ฝีมือแรงงาน เพื่อให้เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังแรงงานของประเทศในอนาคต ได้พิสูจน์ฝีมือและทดสอบความรู้ความสามารถของตน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา ในสาขาวิชาชีพให้เชี่ยวชาญยิ่งขึ้น อีกทั้ง เพื่อเฟ้นหาแรงงานผู้เป็นเลิศด้านทักษะฝีมือแรงงาน เป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับนานาชาติ ช่วยยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับในระดับสากล

ด้าน นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค ครั้งที่ 28 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม  2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1-12  ใน 25 สาขาวิชา ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0  ได้แก่  1.ปูกระเบื้อง 2.เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร  3. ก่ออิฐ  4.ไม้เครื่องเรือน 5. ต่อประกอบมุมไม้ 6. เทคโนโลยีระบบทำความเย็น 7.จัดดอกไม้ 8.แฟชั่นเทคโนโลยี  9.กราฟฟิคดีไซน์ 10. เทคโนโลยีสารสนเทศ 11. เว็บดีไซน์ 12. เมคคาทรอนิคส์ 13. เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 14. เครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง) 15. เครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลัด) 16. เทคโนโลยีงานเชื่อม 17. อิเล็กทรอนิกส์ 18. หุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ประเภททีม) 19. มาตรวิทยาด้านมิติ    20.ระบบอัตโนมัติทาอุตสาหกรรม(ประเภททีม) 21. แต่งผม 22. ประกอบอาหาร 23. บริการอาหารและเครื่องดื่ม 24. เทคโนโลยียานยนต์ 25. สีรถยนต์

“ เชื่อว่า การแข่งขันครั้งนี้ จะช่วยจูงใจและกระตุ้นให้เยาวชนไทย หันมาใส่ใจ และฝึกฝนพัฒนาฝีมือของตนให้ได้ตามมาตรฐาน ทัดเทียมสากล โดยใช้เวทีนี้ เป็นบันไดขั้นแรกในการก้าวไปสู่ระดับชาติและนานาชาติต่อไป” นายสุทธิกล่าว

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 -23 ปี ไม่เคยเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนหรือฝีมือแรงงานในระดับนานาชาติ สนใจยื่นใบสมัคร รูปถ่าย พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่ สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั้ง 12 สาขาทั่วประเทศ หรือติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน 1506 กด 4 หรือ  โทร. 02 643-4988 สำนักมาตรฐาน และทดสอบฝีมือแรงงาน หรือดาวน์โหลดใบสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมโดยสแกนผ่าน QR code หรือเว็บไซด์ www.dsd.go.th/standard.

***********************************