ผู้ชนะการประมูลหัตถศิลป์ล้ำค่า ร่วมภาคภูมิและพร้อมสืบทอดถึงคนรุ่นหลัง

การประมูลผลิตภัณฑ์งานหัตถศิลป์ชิ้นพิเศษ“มือสู่มือ” หารายได้เป็นกองทุนในการจัดตั้ง “สมาคมครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม” เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนครูและทายาท

คุณอาภาพรรณ โจโควิดจาจา ผู้ครอบครองผ้ายกลายพระนารายณ์ทรงครุฑ ผลงานชิ้นพิเศษของ ครูวีรธรรม ตระกูลเงินไทย ครูศิลป์ของแผ่นดิน กล่าวว่า ตั้งใจมางานเพื่อผ้าชิ้นนี้โดยเฉพาะ เป็นผ้าที่ทรงคุณค่า ทอด้วยไหมย้อมสีธรรมชาติและไหมทอง ลวดลายละเอียดงดงาม ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานงานที่เป็นที่สุดของไทยให้คงอยู่ อยากเก็บไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมและภาคภูมิใจ

ด้านคุณพรเพ็ญ เดชวิไล เจ้าของกระเป๋าราตรีถมตะทอง ทรงไข่ ฝีมือครูอุทัย เจียรศิริ ครูช่างศิลปหัตถกรรม กล่าวว่า มีความมุ่งมั่นที่จะครอบครองชิ้นงานที่งดงามชิ้นนี้ เพื่อบรรจุพระธาตุเพื่อนำไปถวายวัด วันนี้ถือว่าบุญกุศลหนุนนำให้ได้ครอบครอง และยิ่งรู้สึกดีใจเมื่อรู้ว่ารายได้จากการประมูลได้ร่วมทำบุญจัดตั้งสมาคมเพื่อช่วยเหลือครูและทายาท

ปิดท้ายที่คุณนันทนา มีประเสริฐ ผู้ชนะการประมูลผ้าบาติกเขียนทอง สายสัมพันธ์สยาม-มลายู ฝีมือครูธนินธร รักษาวงศ์ ครูช่างศิลปหัตถกรรม เล่าว่า ติดตามผลงานของครูมานาน เมื่อยิ่งรู้ถึงความยากลำบากของกระบวนการผลิตชิ้นงาน ซึ่งมีการเขียนลายและย้อมถึง 5 ครั้ง และเขียนลายทองแบบเบญจรงค์ไทยด้วยมือทั้งผืน ทำให้ผ้าผืนนี้มีความพิเศษ ส่วนตัวทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ้าผืนนี้เป็นองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดไปยังนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ด้วย