การบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาช่วงฤดูแล้ง และการติดตามค่าความเค็มแม่น้ำ 4 สาย

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึง สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน 19,530 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 79 ของความจุอ่างฯรวมกัน มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน 12,834 ล้าน ลบ.ม.

สำหรับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปัจจุบัน(4 ก.พ. 62) มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ 427 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 7.71 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 90 ลบ.ม./วินาที โดยบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาได้ทำการแบ่งรับน้ำเข้าสู่คลองฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก รวมทั้ง 2 ฝั่งวันละประมาณ 287 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าสักไหลผ่านเขื่อนพระรามหก 15 ลบ.ม./วินาที และไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านสถานีวัดน้ำ อ.บางไทร 95 ลบ.ม./วินาที

ด้านค่าความเค็มในแม่น้ำ 4 สาย นั้น เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเกิดน้ำทะเลหนุนสูงทำให้ค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำปราจีน-บางปะกง เพิ่มขึ้น แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้ ส่วนแม่น้ำท่าจีนไม่ได้รับผลกระทบ ปัจจุบัน(4 ก.พ. 62) การควบคุมค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีสูบน้ำประปาสำแล อยู่ห่างจากปากแม่น้ำ 100 กิโลเมตร วัดได้ 0.16 กรัม/ลิตร(ควบคุมค่ามาตรฐานเพื่อการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.50 กรัม/ลิตร) แม่น้ำแม่กลอง ที่สถานีปากคลองดำเนินสะดวก ห่างจากปากแม่น้ำ 27 กิโลเมตร วัดได้ 0.17 กรัม/ลิตร(ควบคุมตามเกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร) แม่น้ำปราจีน-บางปะกง ที่สถานีปราจีนบุรี ห่างจากปากแม่น้ำ 181 กิโลเมตร วัดได้ 0.12 กรัม/ลิตร(ควบคุมตามเกณฑ์เพื่อการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร) และแม่น้ำท่าจีน ที่สถานีปากคลองจินดา ห่างจากปากแม่น้ำ 53.6 กิโลเมตร วัดได้ 0.27 กรัม/ลิตร(ควบคุมตามเกณฑ์เฝ้าระวังสำหรับกล้วยไม้ 0.75 กรัม/ลิตร และเพื่อการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร)

กรมชลประทาน จะดำเนินการบริหารจัดการน้ำ เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในเเม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำบางปะกงและเเม่น้ำแม่กลอง ให้สามารถใช้น้ำได้ตามเกณฑ์ปกติตลอดช่วงฤดูแล้งปี 2561/62

 *********************************

                              ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ

กรมชลประทาน