พม. ร่วมมือสภากาชาดไทยและ กทม. เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 พระราชทาน เข็ม 2 เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กลุ่มเปราะบางในชุมชนย่านคลองเตย

วันที่ 28 ต.ค. 64 เวลา 08.30 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ ณ โกดังสเตเดียมท่าเรือ เขตคลองเตย กทม. เพื่อตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 เข็ม 2 ให้กับกลุ่มเปราะบาง พร้อมทั้งพบปะให้กำลังใจทีมแพทย์บริการฉีดวัคซีน รวมทั้งได้นำคณะเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่เขตคลองเตย ร่วมอำนวยความสะดวกกลุ่มเปราะบางที่เข้ารับการฉีดวัคซีน

นางสาวแรมรุ้ง กล่าวว่า เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย นำนายหยาง ซิน อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนสภากาชาดจีน เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม จำนวน 100,000 โดส เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปให้บริการฉีดวัควีนแก่ประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งสภากาชาดไทยได้จัดสรรวัคซีน จำนวน 10,000 โดส ให้กับกระทรวง พม. โดยร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนในชุมชน และจัดชุดบริการเคลื่อนที่สำหรับกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ กทม. โดยเฉพาะในชุมชนที่ยังเข้าไม่ถึงวัคซีน

นางสาวแรมรุ้ง กล่าวต่อไปว่า สำหรับวันนี้ (28 ต.ค.64) เป็นวันสุดท้ายของเดือนตุลาคม 2564 ที่กระทรวง พม. ร่วมกับสภากาชาดไทย และกรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัยและสำนักงานเขตคลองเตย รวมทั้ง อพม. เขตคลองเตย บูรณาการลงพื้นที่ร่วมกัน ณ โกดังสเตเดียมท่าเรือ เขตคลองเตย กทม. เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม 2 ให้กับกลุ่มเปราะบางเพื่อเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกัน ซึ่งวันนี้ มีกลุ่มเปราะบางเข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวน 740 ราย ทั้งนี้ กลุ่มเปราะบางและประชาชนประสบปัญหาทางสังคมและได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของโควิด – 19 สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการ 24 ชั่วโมง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ในพื้นที่

########