กรมทางหลวงชนบท เร่งฟื้นฟู-ซ่อมแซมเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จัดเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมฉุกเฉินบนถนนสาย กจ.4022 จ.กาญจนบุรี เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างปลอดภัย

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือและเครื่องจักรลงพื้นที่ซ่อมแซมเส้นทางบนถนนทางหลวงชนบท กจ.4022 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3443 – บ้านหนองไก่เหลือง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้รับผลกระทบจากกระแสน้ำป่าไหลทะลักพัดเส้นทางขาด เนื่องจากฝนตกสะสมด้วยอิทธิพลของพายุที่พัดผ่านประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการซ่อมฉุกเฉินในบริเวณที่ได้รับความเสียหายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติอย่างปลอดภัย จากนั้นจะดำเนินการสำรวจตรวจสอบโครงการเส้นทางเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและหารือแนวทางป้องกันผลกระทบจากอุทกภัยในระยะยาวต่อไป ตามนโยบาย ของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ทช. จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถ โดยสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146