ภาครัฐและภาคประชาชน ร่วมการทดสอบระบบบริหารการเผาในที่โล่ง (Burn Check) ป้องกันและลดฝุ่นภาคเหนือ

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาในพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ป่าภาคเหนือ ตามที่นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทส. และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. ได้ให้นโยบายในการสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนและการหาเครื่องมือ เทคโนโลยีมาช่วยในการปฎิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

นายอรรถพล กล่าวว่า ตนเองได้ลงพื้นที่ทดสอบระบบบริหารการเผาในที่โล่ง (Burn Check) ณ ชุมชนบ้านก้อ ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอำเภอลี้ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 ผู้ประสานโครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน ผศ.ดร. นิอร สิริมงคลเลิศกุล และสภาลมหายใจภาคเหนือ เข้าร่วมการทดสอบระบบฯ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมา

นายอรรถพล กล่าวว่า การทดสอบระบบบริหารการเผาในที่โล่ง (Burn Check) ครั้งนี้ เป็นการทดสอบการลงทะเบียนขออนุญาตบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ โดยมีการพิจารณาผ่านศูนย์บัญชาการ (War room) ในระดับอำเภอ พร้อมทั้งได้มีการหารือแลกเปลี่ยนถึงการใช้งานและบริบทการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่โดยผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้การใช้งานระบบฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ ได้ลงพื้นที่ไปพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านก้อ และได้ชี้แจงถึงนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงของภาครัฐ พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ร่วมกันลดปัญหาการเผาในที่โล่งทุกประเภท เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองอย่างยั่งยืน