ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องระบายน้ำออกจากท่อประปา บริเวณถนนพระรามที่ 6 ช่วงแยกโรงกรองน้ำ ถึงแยกประดิพัทธ์ ในคืนวันพุธที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 7 และวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 23.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยจะดำเนินการเฉพาะเวลากลางคืน รวม 3 คืน และเปิดจ่ายน้ำตามปกติในช่วงเวลากลางวัน เพื่อเตรียมบำรุงรักษาถังเก็บน้ำใส ณ โรงงานผลิตน้ำสามเสน 2 โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนพระรามที่ 6 ตั้งแต่แยกโรงกรองน้ำ ถึงแยกประดิพัทธ์

นอกจากนี้ ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. มีความจำเป็นต้องซ่อมท่อประปาเดิมที่แตกรั่ว บริเวณหน้าสถานีดับเพลิงปากคลองสาน ถนนเจริญนคร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนสมเด็จเจ้าพระยา ถนนลาดหญ้า ถนนเทศบาลสาย 1 ถนนท่าดินแดง ถนนเชียงใหม่ ทั้งสองฝั่ง
  • ถนนประชาธิปก ฝั่งเลขคี่
  • ถนนอิสรภาพ ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยอิสรภาพ 2 ถึงซอยอิสรภาพ 26
  • ถนนอิสรภาพ ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยอิสรภาพ 1 ถึงซอยอิสรภาพ 19
  • ถนนอรุณอมรินทร์ ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยอรุณอมรินทร์ 2 ถึงซอยอรุณอมรินทร์ 6
  • ถนนอรุณอมรินทร์ ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยอรุณอมรินทร์ 1 ถึงซอยอรุณอมรินทร์ 7

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

                                                                                                      ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

                                                                                                                                                การประปานครหลวง