ชป.ส่งรถยนต์บรรทุกน้ำทำความสะอาดล้างถนนในพื้นที่ต่างๆของกทม. อย่างต่อเนื่อง

กรมชลประทาน ยังคงออกปฏิบัติการร่วมกับกทม. ในการบรรเทาและลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ที่เป็นอันตรายต่อประชาชน จัดส่งรถยนต์บรรทุกน้ำ 15 คัน เข้าไปชำระล้างทำความสะอาดถนนในพื้นที่เขตจอมทอง และเขตภาษีเจริญ หวังลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศให้ได้มากที่สุด

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมชลประทานเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจบรรเทาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 กับทางกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั้น ในคืนนี้(2 ก.พ. 62)เป็นวันที่ 3 ที่สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ได้จัดส่งรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 10 คัน เข้าร่วมปฏิบัติการทำความสะอาดฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนนบริเวณห้าง Big C พระราม 2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตจอมทอง รวมทั้งยังได้จัดส่งรถยนต์บรรทุกน้ำอีก 5 คัน เข้าไปดำเนินการล้างทำความสะอาดถนนบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตภาษีเจริญ เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายในอากาศให้ได้มากที่สุด

สำหรับการปฏิบัติภารกิจลดปริมาณการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในอากาศ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จนถึงขณะนี้กรมชลประทานยังคงร่วมกับเจ้าหน้าที่กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำความสะอาดถนนในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะจุดที่มีค่าPM2.5 ค่อนข้างสูงหรือสูงมาก เพื่อช่วยบรรเทาและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศที่เป็นอันตรายต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด ซึ่งกรมชลประทานจะร่วมปฏิบัติภารกิจในทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ จึงขอให้ประชาชนที่จะเดินทางออกนอกเคหะสถาน สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไว้ตลอดเวลาด้วย

*****************************************

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2 กุมภาพันธ์ 2562