รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

1.สถานการณ์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

 1. กรุงเทพมหานคร ค่า PM 2.5 เกินมาตรฐาน 5/34 สถานี ค่าสูงสุดอยู่ที่ เขตบางเขน (60 ug/m3) ค่าต่ำสุดอยู่ที่เขตบางนา (31 ug/m3)
 2. ปริมณฑล ค่า PM2.5 เกินมาตรฐาน – สถานี ค่าสูงสุดอยู่ที่ จ.สมุทรสาคร (49 ug/m3) ค่าต่ำสุดอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ (31ug/m3)
 3. ทั่วประเทศยกเว้น กทม./ปริมณฑล ค่า PM 2.5 เกินมาตรฐาน 8 สถานี สูงสุดอยู่ที่ จ.ตาก (76 ug/m3) ต่ำสุดอยู่ที่จังหวัดระยอง(29 ug/m3)คาดการณ์ 7 วันข้างหน้า : ระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2562 แนวโน้มคุณภาพอากาศดีขึ้น แต่ยังคงมีผลกระทบต่อสุขภาพ

แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมมลพิษ และกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กทม. ข้อมูล ณ เวลา 07.00 น.

 1. ข่าว ประจำวัน

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2562) กรมอนามัย โดยกองประเมินผลกระทบต่อและสถาบันพัฒนาสุขภาวะเมือง ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สำนักอนามัย กองควบคุมโรค กรุงเทพมหานคร โดยรองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รณรงค์และให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5 รวมถึงแจกหน้ากากอนามัยในชุมชนพื้นที่เขตบางคอแหลม และเขตบางรัก

 1. สรุปผลการให้บริการสายด่วน1422 ปรึกษาประชาชน ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562  จำนวน 23 สาย คำถามที่พบบ่อย อาทิ

คำถาม   ขอคำแนะนำจากกรมควบคุมโรคในการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

คำตอบ หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกอาคาร หากออกนอกสถานที่ควรสวมหน้ากากอนามัย ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ สังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก เจ็บหน้าอก แน่นหน้าอก ให้รีบพบแพทย์ ควรเตรียมยาและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อม ในการติดตามสถานการณ์ประจำวันประชาชนสามารถใช้แอพพลิเคชั่น Air4Thai

 1. ข้อแนะนำประจำวันสำหรับนักวิ่ง
 2. กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหอบหืด ภูมแพ้ โรคหัวใจ ควรงดการเข้าร่วมกิจกรรม
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ควรสังเกตอาการผิดปกติของร่างกาย เช่น เจ็บหน้าอก ใจสั่น หายใจลำบาก คลื่นไส้ อาเจียน หน้ามืด เหนื่อยมากกว่าปกติ ให้หยุดกิจกรรมแล้วรีบพบแพทย์
 4. ควรเลี่ยงบริเวณที่มีค่าฝุ่นละอองเป็นสีแดง หรือลดระยะเวลากิจกรรมลง
 5. ไม่แนะนำให้สวมหน้ากาก N 95 ขณะวิ่งหรือออกกำลังกาย เพราะจะต้องใช้แรงในการหายใจเพิ่มขึ้นร่างกายเหนื่อยมากขึ้นและควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งในเขตพื้นที่สีแดงและสีส้ม
 6. ควรจิบน้ำทุก 15-20 นาที