“บิ๊กอู๋”ลงอุดรฯ ปั้นนักจัดการครัวสร้างธุรกิจอาหารเติบโต ต่อยอดครัวไทยสู่ครัวโลก

รมว.แรงงาน ลงพื้นที่อุดรธานี ตรวจผลการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการครัวเพื่อธุรกิจอาหาร เสริมศักยภาพผู้ประกอบการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร ต่อยอดนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก สร้างรายได้ให้ประเทศ

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการครัวเพื่อธุรกิจอาหาร ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี โดยมี นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย การฝึกอุตสาหกรรมอาหาร/ครัวไทย
สู่ครัวโลก ของจังหวัดอุดรธานี มีเป้าหมาย 7,760 คน ซึ่งผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60 –
22 เม.ย. 61 พบว่า สามารถดำเนินการฝึกได้ 5,077 คน คิดเป็น 65% มีงานทำ 75% มีรายได้เฉลี่ย 12,600 บาท/เดือน หลักสูตรการฝึก ได้แก่ การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (คนครัวบนเรือ) การประกอบทั้งอาหารไทย อาหารนานาชาติ อาหารฮาลาล อาหารเพื่อสุขภาพ และการพัฒนานวัตกรรมอาหารไทย เป็นต้น

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานคือการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน และผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือ ที่สำคัญคือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งจะเป็นการช่วยยกระดับร้านอาหารไทยทั้งใน และต่างประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0 ซึ่งขณะนี้อุตสาหกรรมด้านอาหารกำลังเป็นที่มาของรายได้หลักของประเทศปีละกว่า 4 แสนล้านบาท

ขณะเดียวกันสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทั่วประเทศ จัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านอาหารไทยรองรับโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก รวมทั้งหลักสูตรที่ผสมผสานกัน ได้แก่ การจัดการห้องครัว การบริหารวัตถุดิบ โดยมุ่งเน้นการฝึกทักษะให้กับแรงงานทุกเพศ ทุกวัย หรือแม้กระทั่งเจ้าของสถานประกอบกิจการเอง ให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ หรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร ให้มีอาชีพ รายได้เสริม สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ เป็นไปตามนโยบายเพิ่มศักยภาพแรงงานไทยของ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อีกด้วย