สมุนไพรน่ารู้ อภัยภูเบศร : งานวิจัยตรีผลาลดน้ำหนัก และแก้ท้องผูก

ตรีผลา เป็นพิกัดยาไทย เป็นส่วนผสมของผลไม้ 3 อย่าง คือ มะขามป้อม สมอพิเภก สมอไทย ทางการแพทย์แผนไทย ใช้ตรีผลาเป็นยาลดธาตุไฟในร่างกาย ไม่ให้ร่างกายร้อนเกินไป เช่น ในผู้ที่เป็นไข้ มีการอักเสบ เช่น โรคกระเพาะ โรคริดสีดวงทวาร โรคที่เกิดจากความผิดปกติ ของตับ โรคความดันโลหิตสูง หรือในผู้ที่มีความเครียด พักผ่อนน้อย เป็นต้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน ควรรับประทานตรีผลาเป็นประจํา จะช่วยป้องกันธาตุ ไฟกําเริบได้ ทางการแพทย์แผนไทยจึงได้กําหนดให้ตรีผลาเป็นยาปรับธาตุประจําฤดูร้อน มีการศึกษาปัจจุบันมากมาย ทั้งเรื่องการเสริมภูมิคุ้มกัน ฤทธิ์ต้านไวรัส ต้านอักเสบ ลดไขมันในเลือด นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจในเรื่องการดูแลปัญหาท้องผูก และการคุมน้ำหนักอีกด้วย

การศึกษาในผู้ป่วยท้องผูกใช้ตรีผลาขนาด 1000 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน ถึง 2500 มิลลิกรัม วันละ  2 ครั้ง  เป็นเวลานาน 1 เดือน พบว่าผู้ป่วยมีการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของลำไส้ดีขึ้น และสามารถถ่ายอุจจาระได้ดีขึ้น โดยไม่พบรายงานความเป็นพิษ

การศึกษาในผู้ที่มี BMI > 25 kg/m2 โดยให้ผู้ที่น้ำหนักเกินได้รับสารสกัดของตรีผลา ครั้งละ 1000 มิลลิกรัม วันละ 2-3 ครั้ง นานติดต่อกัน 3 เดือน พบว่าให้ผลในการลดไขมันในร่างกาย ลดน้ำหนัก (โดยส่วยใหญ่มีน้ำหนักลดลง แต่น้อยกว่า 5 กิโลกรัม)

อีกการศึกษาใช้ตรีผลาในผู้ที่มี BMI 30-50 kg/m2 จะได้รับตรีผลาในรูปแบบผงชงน้ำวันละ 10 กรัม นาน 3 เดือน พบว่า ตรีผลาให้ผลในการลดน้ำหนักและรอบเอวได้ โดยไม่มีผู้เข้าร่วมการศึกษารายใดเกิดอาการไม่พึงประสงค์

จากการศึกษาต่างๆของตรีผลา ต่อการคุมน้ำหนักพบว่า การใช้พิกัดยาสมุนไพรตรีผลาเป็นสมุนไพรที่ปลอดภัย cและให้ผลเป็นที่น่าพอใจ สามารถใช้เป็นทางเลือกเพื่อการดูแลสุขภาพ หรือคุมน้ำหนักได้อย่างปลอดภัย

ปรึกษาหมอออนไลน์ https://lin.ee/47PRVjiFz

ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

เอกสารอ้างอิง

  1. Mukherjee PK, Rai S, Bhattacharyya S, Debnath PK, Biswas TK, Jana U, Pandit S, et al. Clinical Study of ‘Triphala’ – A Well Known Phytomedicine from India. Iranian journal of pharmacology & therapeutics. 2006; 5(1):51-54.
  2. นราธิป วิเวกเพลิน, สมศักดิ์ นวลแก้ว, ประสบอร รินทอง. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาเม็ดมหาพิกัดตรีผลา ยาเม็ดสารสกัดมหาพิกัดตรีผลา กับยาเม็ดสารสกัดมะขามแขกเพื่อบรรเทาภาวะท้องผูก. วารสารการแพทย โรงพยาบาลอุดรธานี. 2563; 28(2):178-191.
  3. Salunke M, Banjare J, Bhalerao S, et al. Effect of selected herbal formulations on anthropometry and body composition in overweight and obese individuals: a randomized, double blind, placebo-controlled study. J. Herb. Med. 2019;17(18).
  4. Phimarn W, Sungthong B, Itabe H. Effects of Triphala on Lipid and Glucose Profiles and Anthropometric Parameters: A Systematic Review. Journal of Evidence-Based Integrative Medicine. 2021; 26:1-9.