ปปง.ร่วมบูรณาการ สตช. เร่งดำเนินการยึดทรัพย์เครือข่ายมู่หลาน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. พลตำรวจตรี ปรีชา  เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับมอบหมายจากพลตำรวจเอก รุ่งโรจน์  แสงคร้าม รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. เป็นู้แทนในการรับมอบรายงานการสืบสวนกรณีจับกุมขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ เครือข่ายนางสาวชลิดา  หรือมู่หลาน  สุพันธมาศ กับพวก จากพลตำรวจตรี ดาวลอย  เหมือนเดช รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อขอให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ณ สำนักงาน ปปง.

พลตำรวจตรี ปรีชาฯ กล่าวว่า ตามที่สำนักงาน ปปง. ได้มีการดำเนินการกับเครือข่ายนางสาวชลิดา  หรือมู่หลาน  สุพันธมาศ กับพวก ซึ่งมีการกระทำความผิดที่มีลักษณะการกระทำที่เป็นการค้าไม้ข้ามชาติ เริ่มตั้งแต่กระบวนการตัด กระบวนการแปรรูป กระบวนการขนและพัก จนนำไปสู่กระบวนการส่งออกทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ได้มีการจับกุมตัวผู้กระทำความผิด และมีการออกหมายจับนางสาว ชลิดาฯ ในความผิดฐานร่วมกันมีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในครอบครอง อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3(15) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ต่อมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการสืบสวนสอบสวนขยายผลคดีพบว่า ผู้ต้องหามีพฤติการณ์เจตนาเปิดบริษัทเพื่ออำพรางการถูกตรวจสอบและเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยนางสาวชลิดาฯ จะใช้บัญชีของบุคคลอื่นในการทำธุรกรรมพบมีการรับโอนเงินจากบัญชีธนาคารต่างๆ หลายบัญชีที่มีเจ้าของบัญชีเป็นคนจีน ก่อนจะมีการโอนเงินออกไปยังบัญชีอื่นๆ เพื่อปิดบังอำพรางเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิด สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้ส่งมอบรายงานการสืบสวนกรณีจับกุมเครือข่ายฯ ดังกล่าว ให้กับสำนักงาน ปปง. เพิ่มเติม ซึ่งหลังจากนี้สำนักงาน ปปง. จะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปสืบสวนขยายผลเพื่อดำเนินการกับผู้กระทำความผิดต่อไป

รองเลขาธิการ ปปง. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน ปปง. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะสานต่อแนวทางในการทำงานร่วมกันเชิงบูรณาการเพื่อปราบปรามปัญหาอาชญากรรมให้หมดสิ้นไป โดยเน้นการทำงาน  เชิงรุกเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดภายใต้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเข้มข้นและจริงจัง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้ง ทั้งนี้ หากประชาชนพบ    การกระทำความผิด สามารถแจ้งเบาะแสมายังสำนักงาน ปปง. ได้ที่สายด่วน ปปง. 1710

………………………………………….