กฟน. ห่วงใยอัคคีภัยช่วงตรุษจีน พร้อมรณรงค์งดจุดธูป เผากระดาษฯ ลดสาเหตุฝุ่นพิษ PM 2.5

วันที่ (1 กุมภาพันธ์ 2562) นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า กฟน. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า พร้อมใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับความห่วงใยคุณภาพชีวิตของประชาชน เนื่องจากช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ถือเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งมักจะหยุดพักผ่อน ท่องเที่ยว พบปะญาติมิตร และไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว อย่างไรก็ตาม ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ในหลาย ๆ ปีที่ผ่านมามักเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นบ่อยครั้ง โดยหนึ่งในสาเหตุที่สำคัญของการเกิดเพลิงไหม้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนคือ การจุดประทัด การเผากระดาษเงินกระดาษทอง การจุดธูปเทียนทิ้งไว้ หรือปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร นอกจากนี้ การจุดธูป และเผากระดาษดังกล่าว ยังเป็นสาเหตุของการเกิดฝุ่น PM 2.5 ซึ่งปัจจุบัน ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่สำคัญในหลายพื้นที่

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร กฟน. กล่าวต่อไปว่า จากสาเหตุดังกล่าว กฟน. จึงขอแนะนำให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้าจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ฉนวนไม่แตกกรอบ เปลี่ยนสี แผงเมนสวิตช์ จะต้องแน่น ไม่แตกร้าว ใต้แผงเมนสวิตช์ต้องปราศจากวัสดุที่สามารถเป็นเชื้อเพลิงได้ เช่น ผ้า กระดาษ น้ำมัน เป็นต้น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ ต้องทำงานอย่างเป็นปกติ

ที่สำคัญคือเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทโคมประดับ ธูปเทียนไฟฟ้า จะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของสายไฟฟ้า ฉนวนของอุปกรณ์ เต้าเสียบไม่ชำรุด แตกร้าว และไม่ควรเสียบใช้งานเป็นระยะเวลานาน รวมไปถึงหากต้องออกไปนอกบ้าน หรือเข้านอน ควรดำเนินการปิดสวิตช์ให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และยัง เป็นการประหยัดค่าไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่ง สำหรับบ้านหรือสำนักงานที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในช่วงดังกล่าวควรปลดคัทเอาท์เพื่อตัดกระแสไฟฟ้าทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย

นอกจากนี้ กฟน. ยังขอร่วมรณรงค์งดจุดธูป และกระดาษเงินกระดาษทอง เพราะนอกจากจะก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 แล้ว ในควันธูปยังมีสารที่ก่อให้เกิดอันตรายอื่น ๆ ทั้งซัลเฟอร์ไดออกไซด์ หรือกำมะถัน และไนโตรเจนไดออกไซด์ ล้วนเป็นก๊าซระคายเคืองทั้งสิ้น และยังมีกลุ่มโลหะหนัก สารก่อมะเร็ง สารอินทรีย์ระเหย เช่นเดียวกับกระดาษเงินกระดาษทองที่เต็มไปด้วยโลหะ เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม รักษาสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว ให้มีแต่ความสุขในช่วงเทศกาลตรุษจีน

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด อยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเขตได้ทุกเขต รวมทั้งสามารถสอบถามได้ที่ช่องทางสื่อโซเชียล กฟน. หรือศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24  ชั่วโมง

#พลังงานเพื่อชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living