รมว.สธ.ไทย – เคนยา MOU ร่วมพัฒนาระบบสุขภาพ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไทยและเคนยา ลงนามบันทึกความเข้าใจส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุข พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

วันที่  (1 กุมภาพันธ์ 2562) ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย พร้อมด้วยนางซิสิลี เค คาริอุคิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐเคนยา ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐเคนยา ว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกลกล่าวว่า รัฐบาลไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขไทย ได้จัดทำบันทึกกับกระทรวงสาธารณสุขของประเทศเคนยา สร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดด้านการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ ได้เห็นชอบร่วมกันบนพื้นฐานของความเท่าเทียม และผลประโยชน์ร่วมกัน กำหนดสาขาความร่วมมือและจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันใน 5 ด้าน ประกอบด้วย หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการคลังสุขภาพ การจัดลำดับความสำคัญชุดสิทธิประโยชน์ที่ใช้ในหลักประกันสุขภาพ โดยผ่านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ การพัฒนาบุคลากรทางสาธารณสุข การเสริมสร้างระบบสุขภาพบนพื้นฐานการสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสาขาความร่วมมืออื่น ๆ ที่ตกลงร่วมกัน

“สำหรับรูปแบบความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการวิจัยร่วมและกิจกรรมทางวิชาการ การพัฒนาขีดความสามารถ และการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ โดยทั้งสองฝ่ายจะหารือในเวลาที่เหมาะสม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ และจัดลำดับความสำคัญของสาขาความร่วมมือเฉพาะ” ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกลกล่าว

********************************