ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดตัวโครงการ Suvarnabhumi Food Guide จัดทำเมนูอาหารราคาประหยัด เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ Suvarnabhumi Food Guide ณ ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 ประตู 10 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยนาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) มีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยให้พิจารณาราคาจำหน่ายให้มีความเหมาะสม ยุติธรรม และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายและยกระดับความพึงพอใจของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการให้เพิ่มมากขึ้น ทสภ. ได้ริเริ่มทำโครงการ Suvarnabhumi Food Guide ขึ้น โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหารภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด และ บริษัท มาสเตอร์ มายนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ในการจัดทำรายการอาหารราคาประหยัด เพื่อเป็นเมนูทางเลือกให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการ โดยแบ่งเป็นชุดอาหารราคาประหยัด 3 ระดับ ประกอบด้วย 1.Saved Price อาหารราคาถูก ราคา 50 บาท 2.Budget Price อาหารราคาประหยัด ราคา 125 บาท และ 3.Valued Price อาหารชุดสุดคุ้ม ราคา 280 บาท

นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด ในการจัดทำคู่มือ The Suvarnabhumi Food Guide เพื่อรวบรวมเมนูอาหารและเครื่องดื่มพร้อมตำแหน่งที่ตั้งของร้านที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งมีมากกว่า 70 ร้าน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการได้รับทราบอย่างแพร่หลาย

นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้สนใจสามารถขอรับคู่มือ The Suvarnabhumi Food Guide ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ภายในอาคารผู้โดยสารหรือสแกน QR Code เพื่อรับคู่มือผ่านโทรศัพท์มือถือ ได้อีกทางหนึ่ง โดย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้จัดทำ QR Code เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ภายในอาคารผู้โดยสาร อาทิ บนหน้าจอดิจิทัลตามจุดต่างๆ และตั้งป้ายที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นอกจากนี้ ทสภ. ยังมีศูนย์อาหาร Airport Street Food By Magic Food Point ที่บริเวณ ชั้น 1 ประตู 8 และ Food World บริเวณ ชั้น 1 ติดกับสวน ฝั่งตะวันออก ของอาคารผู้โดยสาร และ ร้านเอมส์ คัพ คอร์เนอร์ ชั้น B1 หน้าทางเข้าสถานีรถไฟฟ้าแอรพอร์ต เรล ลิงก์ ซึ่งจำหน่ายอาหารที่หลากหลายและมีราคาประหยัด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการอีกด้วย

ขอบคุณสำนักข่าว NTT