ทส. มอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ประจำปี 2561

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดงานมอบรางวัลแก่สถานประกอบการโอทอป โรงแรม และสำนักงาน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ G – Green ประจำปี 2561 เพื่อเชิดชูเกียรติภาคธุรกิจและหน่วยงานที่มีส่วนร่วมกับวิถีชีวิตและสังคมที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม เกิดการจัดการที่ดี การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมไปถึงการจัดการของเสียหรือมลพิษอย่างถูกต้อง

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบรางวัลแก่สถานประกอบการ โรงแรม และสำนักงาน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ G – Green ประจำปี 2561 ระดับเยี่ยม (G ทอง) จำนวน 91 รางวัล ภายใต้แนวคิด “12th Anniversary G – Green 12 ปี เส้นทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” นอกจากนี้ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบรางวัลระดับดีมาก (G เงิน) จำนวน 26 รางวัล และระดับดั (G ทองแดง) จำนวน 29 รางวัล รวมทั้งสิ้น 216 รางวัล นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ระหว่างกลุ่มเป้าหมาย เกิดการเลือกซื้อ เลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว ณ โรงแรมรามา การ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร

สำหรับสถานประกอบการโอทอป โรงแรม และสำนักงานที่ได้รับรางวัล G – Green ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ประจำปี 2561 จาก มีจำนวนทั้งสิ้น 91 ราย แยกประเภท
1. โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production)
1.1 ประเภทเครื่องแต่งกายจากผ้าและเคหะสิ่งทอ
1.2 ประเภทสบู่
1.3 ประเภทเซรามิกและเครื่องปั้นดินเผา
2. โครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel)
3. โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

ทั้งนี้ สถานประกอบการ โรงแรม และสำนักงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ประจำปี 2562 นั้น สามารถสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 5653, 0 2278 8400 ต่อ 1661

………………………………………………..

ขอขอบคุณ ที่มา : www.thaigov.go.th