CDIP ผนึกภาคการศึกษา ยกระดับงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

บริษัทซีดีไอพี (ประเทศไทย)  จำกัด นำโดย ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร ร่วมลงนามข้อตกลง MOU กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี โดยมี นางสาวพรทิพย์ ตันติวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ร่วมลงนามด้านการนำงานวิจัยและนักวิจัยมุ่งสู่เชิงพาณิชย์ สำหรับครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญ สำหรับการเชื่อมโยงทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายให้ทุนสนับสนุน อาทิ ITAP, NIA ,สกว.  ร่วมสร้างกลไกการเชื่อมโยง พร้อมเดินหน้ายกระดับงานวิจัยสู่ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ