“บิ๊กอู๋”เยือนเจนีวา ย้ำ บทบาทไทย-ไอแอลโอสัมพันธ์แน่นแฟ้น พร้อมฉลองครบ 100 ปี

รมว.แรงงาน นำคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกาย ไรเดอร์ (Mr.Guy Ryder) ผู้อำนวยการใหญ่ไอแอลโอ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส หารือแนวทางความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับไอแอลโอ กระชับความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยาวนาน เตรียมเฉลิมฉลองครบ 100 ปี ความสัมพันธ์ไทย – ไอแอลโอ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ เข้าพบ นายกาย ไรเดอร์ (Mr.Guy Ryder) ผู้อำนวยการใหญ่ ILO ณ ห้อง Cabinet สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพื่อหารือข้อราชการและแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) กระชับความสัมพันธ์ และร่วมหารือเพื่อเตรียมการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไอแอลโอ ในโอกาสครบรอบ 100 ปี ขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศในปี 2562 ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้งองค์การฯ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2462 (ค.ศ. 1919) เป็นต้นมา และได้กระชับความสัมพันธ์มาอย่างแน่นแฟ้นยาวนาน

ในการนี้ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน ในฐานะผู้ดูแลภารกิจด้านแรงงานของประเทศไทย ได้กล่าวถึงบทบาทของไทยในการฉลองครบรอบ 100 ปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไอแอลโอว่า ประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ร่วมก่อตั้งไอแอลโอมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 24 ประเทศ ที่จะเข้าร่วมการถ่ายทอดสดกิจกรรม 24 hours Global Tour ซึ่งเป็นการถ่ายทอดสดกิจกรรมฯ ในวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 – 11.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ซึ่งในขณะนี้ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมร่วมกับสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทย กัมพูชา สปป.ลาว และอีกหลายหน่วยงาน รวมทั้งผู้แทนองค์กรนายจ้าง และองค์กรลูกจ้าง

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า สำหรับความคืบหน้าการเตรียมการเฉลิมฉลองครบ 100 ปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไอแอลโอนั้น ส่วนสำคัญของการเฉลิมฉลองในวันดังกล่าว คือการลงนาม Thailand Decent Work Country Program โดยจะมีผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง และผู้แทนไอแอลโอกรุงเทพฯ ร่วมลงนามฯ ด้วย และสิ่งที่นับว่ามีคุณค่าเหมาะสมกับการร่วมเฉลิมฉลอง 100 ปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไอแอลโอคือ การจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์ 100 ปี ประเทศไทยกับไอแอลโอและการจัดทำดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญและความร่วมมืออันทรงคุณค่าขององค์กร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับโลกของการทำงาน ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตต่อไป