รมว.พม. ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจ สร้างไทย สร้างที่อยู่อาศัย ทำความดีถวายพระเจ้าอยู่หัว”

วันนี้ (31 ม.ค. 62) เวลา 09.00 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจ สร้างไทย สร้างที่อยู่อาศัย ทำความดีถวายพระเจ้าอยู่หัว” และเยี่ยมบ้านพักพิงชั่วคราวและให้กำลังใจผู้ประสบภัยจากดินโคลนถล่ม พร้อมทั้งมอบงบประมาณการดำเนินการโครงการบ้านมั่นคง หนังสืออนุญาตการใช้ที่ดิน ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เครื่องใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน ผ้าห่มกันหนาว อุปกรณ์การศึกษา และของเล่นเด็กให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัย

โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวง พม. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน ) เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ บ้านพักพิงชั่วคราวของผู้ประสบภัย บริเวณสนามกีฬา อบต. ดงพญา บ้านสว้า ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน จากนั้นได้ร่วมเป็นประธานในพิธียกเสาเอกบ้านผู้ประสบภัยจากดินโคลนถล่ม “ร่วมใจ สร้างไทยสร้างที่อยู่อาศัย ทำความดีถวายพระเจ้าอยู่หัว” ณ พื้นที่ก่อสร้างบ้านห้วยขาบใหม่ ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน