ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

เนื่องด้วย การประปานครหลวง (กปน.) จะดำเนินการซ่อมท่อประธาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร บริเวณหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง ถนนพัฒนาการ ในคืนวันนี้ (วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561) ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนพัฒนาการ ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยพัฒนาการ 56 – 78 (ทั้งซอย ทุกซอย)
  • ถนนพัฒนาการ ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยพัฒนาการ 49 – 69 (ทั้งซอย ทุกซอย)

นอกจากนี้ ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 21.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. จะดำเนินการตัดบรรจบท่อประธานเดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร บริเวณจุดเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 9 กับทางหลวงหมายเลข 340 (ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี) โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ทางหลวงหมายเลข 340 ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดทางหลวงหมายเลข 9 ถึงคลองเจ็ก
  • ทางหลวงหมายเลข 9 ฝั่งขาออก ตั้งแต่แยกตัดทางหลวงหมายเลข 340 ถึงคลองพระอุดม

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

นอกจากนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android