ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ ณ สถานีสูบจ่ายน้ำลุมพินี ในคืนวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 21.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่แยกตัดถนนจันทน์ ถึงแยกถนนตก
  • ถนนพระรามที่ 3 ตั้งแต่แยกตัดถนนเจริญราษฎร์ ถึงแยกถนนตก
  • ถนนตก ทั้งเส้น

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

                                                                                                      ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2562

                                                                                                                                        การประปานครหลวง