รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ห่วงใยประชาชน กำชับกรมทางหลวงชนบท ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ อย่างใกล้ชิด พร้อมเร่งฟื้นฟูเส้นทางทันทีหลังน้ำลด เพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้โดยเร็ว

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในสังกัด ขานรับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อย่างต่อเนื่อง จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมติดตั้งป้ายเตือน เสาขาวแดงเพื่อแจ้งเขตแนวถนนในบริเวณที่มีน้ำท่วมสูง เพื่ออำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชน ซึ่งขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์มีถนนทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบ จำนวน 2 สายทาง ได้แก่

1. ถนนทางหลวงชนบทสาย นว.4096 แยก ทล.3005 (กม.ที่ 8+950) – บ้านเนินกระพี้ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ช่วง กม.ที่ 9+750-9+950 ปัจจุบันมีระดับน้ำท่วม 10 เซนติเมตร ประชาชนสามารถสัญจรผ่านได้

2. ถนนทางหลวงชนบทสาย นว.3102 แยก ทล.117 (กม.ที่ 16+150) – บ้านเนิน อำเภอเก้าเลี้ยว, ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ กม.ที่ 8+300-11+100 ปัจจุบันมีระดับน้ำท่วม 40 เซนติเมตร ไม่สามารถสัญจรผ่านได้

ทั้งนี้ ทช.จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องและจะเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ หากตรวจพบว่าสายทางเกิดความเสียหาย ทช.จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้นทันที เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้โดยเร็ว และจะเข้าดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการฟื้นฟูต่อไป ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146