รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เน้นย้ำกรมทางหลวงชนบท เร่งฟื้นฟูถนนในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทันทีหลังน้ำลด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในสังกัด จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรดำเนินการซ่อมแซมถนนทางหลวชนบทสาย นว.4027 แยก ทล.3004 – บ้านไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ช่วง กม.ที่ 21+000 ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่บริหารจัดการเส้นทางและให้รีบนำเครื่องมือเครื่องจักรเข้าดำเนินการทันที เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

ทั้งนี้ หากตรวจพบสายทางที่เกิดความเสียหาย ทช.จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้นทันที เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้โดยเร็ว และจะเข้าดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการฟื้นฟูต่อไปประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146