🌟 สรุป การฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น.

⬆️ ฉีดเพิ่ม + 12,146 โด๊ส
💉 ฉีดสะสม 1,653,035 โด้ส

✨ สัดส่วนผู้ได้รับวัคซีน จากประชากร 1.61 ล้านคน (เป้าหมายฉีด 70%)
💉 เข็ม สะสม 905,564 คน 56.27%
💉💉 เข็ม สะสม 706,365 คน 43.90%

📌 หมายเหตุ : กรณีผู้สูงอายุ รวมข้อมูลที่ฉีดนอกจังหวัดนนทบุรี

👉 ที่มา : ประมวลผลรายบุคคลจากฐานข้อมูลในระบบ MOPH Immunization Center