สรุปย่อ ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จ.นนทบุรี (วันที่ 13 หลังจากคลาย Lock down 1 ต.ค. 64)

🌟 วันที่ 13 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 117 ราย

‼️ สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญ : ครอบครัว, สถานที่ทำงาน และชุมชน
🔴 เพศหญิง 53 ราย 🔵 เพศชาย 64 ราย
👥 ต่างชาติ 37 ราย (พม่า 30 ราย กัมพูชา 6 ราย และลาว 1 ราย)

🗺️ ภูมิลำเนา

อำเภอเมือง 46 ราย

อำเภอบางใหญ่ 29 ราย

อำเภอบางบัวทอง 26 ราย

อำเภอปากเกร็ด 14 ราย

อำเภอบางกรวย 1 ราย

อำเภอไทรน้อย 1 ราย

🤧 มีอาการ 45 ราย คิดเป็น 38.46 %

😳 ไม่มีอาการ 72 ราย คิดเป็น 61.54 %

💉 ข้อมูลการรับวัคซีนในผู้ติดเชื้อ

– ไม่เคยได้รับวัคซีน 69 ราย คิดเป็น 58.97%

– รับวัคซีน 1 เข็ม 16 ราย คิดเป็น 13.67 %

AstraZeneca 10 ราย

Sinovac 4 ราย

Sinopharm 2 ราย

Pfizer 1 ราย

– รับวัคซีน 2 เข็ม 32 ราย คิดเป็น 27.35%

Sinovac I + Sinovac II = 0 ราย

Sinovac I + AstraZeneca II = 8 ราย

Sinovac I + Pfizer II = 0 ราย

Sinopharm I + Sinopharm II = 2 ราย

Sinopharm I + AstraZeneca II = 1 ราย

AstraZeneca I + AstraZeneca II = 21 ราย

AstraZeneca I + Pfizer II = 0 ราย

Pfizer I + Pfizer II = 0 ราย

👥 สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 117 ราย

– จุดคัดกรอง CI วัดบัวขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี 22 ราย

– จุดคัดกรอง ARI รพ.บางใหญ่ 18 ราย

– จุดคัดกรอง CI วายุภักษ์ อำเภอเมืองนนทบุรี 12 ราย

– พนักงานบริษัท (ไม่ระบุ) 11 ราย

– พนักงาน บ.วินเซ็ท อลูมิเนียม 5 ราย

– กลุ่มอาชีพ ค้าขายไม่ระบุ 5 ราย

– จุดคัดกรอง สสอ.บางบัวทอง 3 ราย

– ครู 2 ราย

– กลุ่มอาชีพก่อสร้าง (ไม่ระบุ) 2 ราย

กลุ่มที่พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย ได้แก่

– ขับรถรับจ้าง

– ช่างทำผม

– พนักงาน บริษัท เวลเทรดเอนจิเนียริ่ง

– พนักงานธนาคาร

– พนักงาน โรงงานกระดาษ SNP

🏨 ศูนย์บริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (One Stop Service) ทั้ง 6 อำเภอ 👉 ประกอบด้วยจุดตรวจหาเชื้อ (ATK/RT-PCR) สถานที่สังเกตอาการ จุดคัดกรอง (X-Ray ปอด) มีสถานที่ให้การรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลสนาม/ศูนย์พักคอย) ศูนย์ส่งต่อกรณีผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางเองได้ และศูนย์ติดต่อประสานงาน (🌟🌟🌟Update 19 สิงหาคม 2564🌟🌟🌟) https://www.facebook.com/102988938006022/posts/371312327840347/

💉 ติดต่อขอรับวัคซีนได้ที่ www. นนท์พร้อม .com หรือคลิกลิงค์ https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/

📢 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน กับ นนท์พร้อม ท่านสามารถติดต่อส่งข้อมูลได้ที่ Line Official ID: @nontprompt หรือคลิกลิงค์เพิ่มเพื่อนที่ https://lin.ee/AdQYTGK

😷 “ผู้ที่มีความเสี่ยง/สัมผัสใกล้ชิด ‼️‼️‼️ ให้ประเมินความเสี่ยงโควิด19 ได้ที่ https://agnosteam96.wixsite.com/nonselfcheck” (ถ้ามีความเสี่ยงสูงและอาการเร่งด่วนจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป ภายใน 24 ชั่วโมง)

🎯 ต้องการเข้าการดูแลที่บ้าน (Home Isolation) จังหวัด นนทบุรี 👉 https://www.facebook.com/944802815716443/posts/1737011546495562/

🏥 โรงพยาบาลรัฐที่ตรวจโควิด19 👉https://www.facebook.com/944802815716443/posts/1722630411267009/