📢 โรงพยาบาลบางกรวย เปิด walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้มีอายุ 18 – 59 ปี ทั้งคนไทยและต่างชาติ วันที่ 18,19,20,27,29 ตุลาคม 2564 รับจำนวน 1,000 คนต่อวัน

📢 โรงพยาบาลบางกรวย เปิด walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้มีอายุ 18 – 59 ปี ทั้งคนไทยและต่างชาติ วันที่ 18,19,20,27,29 ตุลาคม 2564 รับจำนวน 1,000 คนต่อวัน วัคซีนสูตร Sinovac + AstraZeneca เริ่มฉีดเวลา 08.00 – 15.00 น.