📣 โรงพาบาลบางบัวทอง ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 แบบ WALK-IN สำหรับประชาชนทั่วไป อายุ 18 – 59 ปี ทั้งคนไทยและต่างชาติที่พักอาศัยในอำเภอบางบัวทอง วันที่ 19 , 20 และ 26 ตุลาคม 2564 จำนวน 1,000 คนต่อวัน

📣 โรงพาบาลบางบัวทอง ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 แบบ WALK-IN สำหรับประชาชนทั่วไป อายุ 18 – 59 ปี ทั้งคนไทยและต่างชาติที่พักอาศัยในอำเภอบางบัวทอง วันที่ 19 , 20 และ 26 ตุลาคม 2564 จำนวน 1,000 คนต่อวัน วัคซีนที่ได้รับคือ SNV+AZ ลานอาคาร 5 เวลา 08.00 – 14.00 น.