กรมหมอดินติวเข้ม การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ นายเกรียงไกร ไชยโพธิ์ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ พร้อมนายพิชิด ธานี เจ้าพนักงานการเกษตรปฎิบัติงาน เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร”การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล”รุ่นที่ ๒ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนการใช้ที่ดิน และสามารถวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มกราคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เดน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๖๐ คน ประกอบด้วยข้าราชการในสังกัด สพข.๒-๕ ได้แก่ ๑)ผอ.สพด.๒๖ คน ๒)ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ๔ คน ๓)ผอ.กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ๔ คน และข้าราชการ ๒๖ คน