จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พิธีสวดพระพุทธมนต์ และพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

ช่วงเช้าวันที่ 13 ต.ค.64 เวลา 08.00 น. ณ โดมเอนกประสงค์วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พิธีสวดพระพุทธมนต์ และพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ(นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีฯ รวมทั้งภาคเอกชนและประชาชน ร่วมพิธี

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เดินทางมาเป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลา ณ ประติมากรรมลอยองค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายในบริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา/รองประธานฯ สว.ภาคกลาง คนที่หนึ่ง รวมทั้ง ผู้อำนวยการวังช้างอยุธยาแลเพนียด ได้นำช้างแต่งชุดคชาภรณ์สีเหลือง 9 เชือก พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ควาญช้าง ชมรมปกป้องสถาบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เครือข่าย ทสม อย. และสมาชิก มาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

สำหรับการประกอบพิธีการ ประธานฯ และผู้แทนหน่วยงานร่วมวางพวงมาลาถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยประธานในพิธีได้กล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ จากนั้น ยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/