รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งการกรมทางหลวงชนบท รับมือพายุโซนร้อนคมปาซุ พร้อมทดสอบระบบระบายน้ำบริเวณอุโมงค์ลอดทางรถไฟในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งการกรมทางหลวงชนบท รับมือพายุโซนร้อนคมปาซุ จัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทดสอบระบบระบายน้ำบริเวณอุโมงค์ลอดทางรถไฟในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ หมวดบำรุงทางหลวงชนบททับสะแก และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทปราณบุรี เตรียมพร้อมรับมือพายุโซนร้อนคมปาซุ บริเวณจีนใต้ตอนบน ส่งผลให้ทั่วทุกภูมิภาคมีฝนตกหนัก จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมติดตั้งเสาขาวแดง ตามแนวถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.4007 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3169 – บ้านหนองระแวง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบเขตแนวถนน นอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการทดสอบระบบระบายน้ำบริเวณอุโมงค์ลอดทางรถไฟ บนถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1021 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 – บ้านหน้าป้อม อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ เพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัย อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน หากกรณีมีน้ำท่วม หรือ ถนน/สะพานขาด ทช.จะเข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันที ตามข้อสั่งการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขณะนี้ยังไม่มีสายทางใดที่ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม ทช.จะเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุในสายทางประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146