เลขาธิการ กศน.ลงพื้นที่เยี่ยมชมนิทรรศการ การแสดงผลงานการดำเนินงาน กศน.อำเภอทั้ง 22 แห่ง ของสำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน.ลงพื้นที่เยี่ยมชมนิทรรศการ การแสดงผลงานการดำเนินงาน กศน.ประจำปี 2564 ของ กศน.อำเภอทั้ง 22 แห่งของสำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ ณ ลานค้าชุมชน สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษโดยมีนายวุฒิพล ทับธานี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ นางธนัชศรณ์ ศิริม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

//เครือข่ายสื่อสารองค์กร กศน. จังหวัดศรีสะเกษ
ข่าว/ภาพ