เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 เพื่อเตรียมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 โดยมีพระราชกิตติรังสี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด และสถานศึกษาขึ้นตรงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประชุม

และในวันเดียวกันนี้ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน.ยังได้พบปะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด สถานศึกษาขึ้นตรงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อมอบนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายวุฒิพล ทับธานี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ นางธนัชศรณ์ ศิริม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ