แพทย์แผนไทยแถลงข่าว“การจัดงานโครงการมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11 ระดับภาค ”

Featured Video Play Icon

นายแพทย์มรุต  จิรเศรษฐสิริ  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  พร้อมคณะผู้บริหารจากจังหวัดสมุทรปราการ,จังหวัดลำพูน,จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดนราธิวาส ร่วมแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เกี่ยวกับ “การจัดงานโครงการมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11 ระดับภาค ปี ๒๕๖๒” มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยทั้ง 4 ภาค โดยปีนี้เริ่มจังหวัดแรกคือ ภาคกลางและภาคตะวันออก จ.สมุทรปราการ   ณ ลานน้ำพุ ศูนย์การค้าเมกะบางนา (วันที่ ๗ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) , ครั้งที่ ๒  ภาคเหนือ จ.ลำพูน ณ แจ่มฟ้าพลาซ่า (วันที่ ๑๔ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) ครั้งที่ ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สุรินทร์  ณ โรงแรมทองธารินทร์ ( ๒๐ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)และ ครั้งที่ ๔ ภาคใต้ จ.นราธิวาส ณ สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (๑๐ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒) จึงขอเชิญชวนประชาชนที่อยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยที่สนใจ  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในจังหวัดใกล้เคียงที่ท่านอาศัย สอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มสื่อสารองค์กร กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โทร ๐ ๒๑๔๙  ๕๖๗๕ , ๐ ๒๑๔๙  ๕๖๗๘  หรือติดตามรายละเอียดที่ www.dtam.moph.go.th