สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ได้มีการจัดทำสุขาลอยน้ำ เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัย จำนวน 5 หลัง ตามโครงการ DSD จิตอาสาเพื่อสังคม โดยนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อไป

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ได้มีการจัดทำสุขาลอยน้ำ เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัย จำนวน 5 หลัง ตามโครงการ DSD จิตอาสาเพื่อสังคม โดยนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อไป