กศน.นราฯ จับมือเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กศน.นราธิวาส จับมือเหล่ากาชาดจังหวัด จัดโครงการ “กศน.รวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ”  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของเยาวชนและบุคลากร กศน.ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562  นายณัฐพงษ์  นวลมาก  ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “กศน.รวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการเสียสละให้กับนักศึกษาและบุคลากร กศน.สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วยและช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเลือด เพื่อเป็นการช่วยเหลือต่อเพื่อนมนุษย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยมี ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู บุคลากร และนักศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้มี นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาด นำทีมงาน จากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และทีมงานสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสมาให้บริการรับบริจาคโลหิต มีผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 200 คน ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

โอกาสเดียวกันนี้ นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวขอบคุณแก่ผู้มาร่วมบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ รวมทั้งทีมงานจากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และจิตอาสาซึ่งเป็นบุคลากรจากสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ที่อำนวยความสะดวกในการรับบริจาคในครั้งนี้และเชิญชวนบริจาคโลหิตที่จะมีขึ้นในทุกๆ 3 เดือน ซึ่งบรรยากาเป็นไปด้วยความคึกคัก และการแสดงออกถึงจิตอันเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่แก่ชีวิตเพื่อนมนุษย์อีกด้วย