สธ.จัดอบรมช่วยฟื้นคืนชีพให้บุคลากร อาสาสมัครกู้ชีพ ลดอันตรายจากการช่วยฟื้นชีพผิดวิธี

กระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานบุคลากรทางการแพทย์ และเครือข่ายอาสาสมัครกู้ชีพในจังหวัด ถ่ายทอดสู่ประชาชน หวังช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธีลดการเสียชีวิต

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังเปิดการฝึกอบรมโครงการ “ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป” จัดโดยโรงพยาบาลศรีสังวาลย์  จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์จากทุกอำเภอ และเครือข่ายอาสาสมัครกู้ชีพในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถถ่ายทอดสู่บุคลากรในหน่วยงานของตนเอง รวมถึงประชาชนหรือบุคลากรทั่วไปได้ ให้มีความรู้ในการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกต้อง โดยได้รับการสนับสนุนหุ่นฝึกช่วยชีวิตจากเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา จำนวน 132 ตัว มูลค่า 720,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลศรีสังวาลย์  โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง รวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่เป็นแม่ข่าย ไว้สำหรับฝึกปฏิบัติช่วยชีวิตต่อไป

นายแพทย์ประพนธ์กล่าวต่อว่า แต่ละปีคนไทยเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันกว่า 54,000 คน หรือเฉลี่ย 1 ชั่วโมงละ 6 คน แต่หากได้รับการช่วยเหลือด้วยการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) อย่างถูกต้อง ภายในระยะเวลา 4 นาทีหลังจากหัวใจหยุดเต้น จะลดอาการบาดเจ็บ ความพิการ ตลอดจนการสูญเสียชีวิต โดยผู้ให้การช่วยเหลือจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและทักษะการช่วยเหลือ และปฏิบัติอย่างถูกต้องจึงจะทำให้การช่วยเหลือประสบผลสำเร็จ ซึ่งการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นการสร้างสังคมของคนดี ที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

ทั้งนี้ การปฐมพยาบาลช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานผู้ประสบเหตุในเบื้องต้น ให้กดหน้าอก 30 ครั้ง สลับกับการผายปอด 2 ครั้ง ควรมีผู้ช่วยเหลืออย่างน้อย 2 คนผลัดเปลี่ยนกันกดหน้าอกทุก ๆ 2 นาที หรือกดหน้าอกสลับการช่วยหายใจครบ 5 รอบ และทำต่อเนื่องจนกระทั่งทีมแพทย์หรือหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมเครื่องมือเข้ามาดูแลผู้ป่วยต่อไป

*******************