วธ.เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชนและเครือข่าย ทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยมอบหมายหน่วยงานสังกัดวธ.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะตามอาคารสถานที่ ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2564 โดยในส่วนกลาง วธ.ได้จัดพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ขณะเดียวกันกรมการศาสนาจัดพิธีทำบุญและพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับส่วนภูมิภาค มอบหมายให้กรมการศาสนา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลฯ พร้อมกันกับส่วนกลางตามความเหมาะสม โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ การปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลฯ นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมทั้งขอความร่วมมือองค์กรศาสนาอื่นๆ จัดพิธีทางศาสนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ภายในองค์กรหรือศาสนสถานตามที่เห็นสมควรและในส่วนของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้เผยแพร่ภาพยนตร์ข่าวพระราชกรณียกิจเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ทางช่องยูทูบของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ทั้งนี้ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานของวธ.จัดกิจกรรมโดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปกครองประเทศชาติและประชาชน ด้วยทศพิธราชธรรม ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระราชหฤทัย ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความกินดีอยู่ดี คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่อาณาประชาราษฎร์ ยังความเจริญก้าวหน้า อย่างยั่งยืนของประเทศชาติ ทั้งนี้ วธ.ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยพร้อมเพรียงกัน