กสอ. เสริมแกร่งผู้ประกอบการโครงการ “ไทยเด่น”

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม โดย นางวันเพ็ญ รัตนกังวาน ผู้อำนวยการ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการ สร้างสรรค์อัตลักษณ์สินค้าอุตสาหกรรมชุมชนสู่สากล หรือ โครงการ “ไทยเด่น”  เพื่อค้นหา Product Hero ของแต่ละจังหวัด 77 ผลิตภัณฑ์ 77 จังหวัด จัดขึ้นที่โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า ฉะเชิงเทรา เมื่อเร็วๆ นี้

——————————————–