กปน. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมหารือแนวทางพัฒนาการให้บริการผู้ใช้น้ำ สู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เพื่อหารือแนวทางการให้บริการผู้ใช้น้ำใน จ.นนทบุรี ให้สอดคล้องกับการขยายตัวของโครงการหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมอย่างต่อเนื่อง

รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนา จ.นนทบุรี ในการพัฒนาเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดี สะอาด สะดวก สบาย และปลอดภัย สู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์

**********************************