กรมทางหลวง แจ้งเบี่ยงและปิดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 362 (ทางเลี่ยงเมืองสระบุรี ฝั่งตะวันออก) 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 62

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 จะดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงบริเวณทางแยกพระพุทธฉาย ซึ่งเป็นงานส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงและปิดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 362 (ทางเลี่ยงเมืองสระบุรี ฝั่งตะวันออก)  ระหว่าง กม.ที่ 27 – กม.ที่ 28 อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 31 มีนาคม 2562

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้การจราจรติดขัด ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวงจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงและระมัดระวังในการเดินทางในช่วงเวลาและบริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเสริมและปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ ที่กรมทางหลวงติดตั้งไว้ เพื่อปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของท่านและผู้ร่วมทางและลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุในสายทาง

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชน “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดนิรภัย” ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)