สธ. ดูแลประชาชนพื้นที่เสี่ยงจากฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง

กระทรวงสาธารณสุข ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง จากสถานการณ์ฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ต่อเนื่อง เน้นป้องกันตนเอง งดกิจกรรมกลางแจ้ง หากจำเป็นต้องออกจากบ้านให้สวมหน้ากากอนามัย

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่ายในการป้องกันสุขภาพทั้งประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ โรงเรียน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และศูนย์การค้า เป็นต้น พร้อมจัดทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วติดตามเฝ้าระวังการเจ็บป่วยใน 3 โรค ได้แก่  โรคหอบหืด โรคหลอดเลือดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง หากมีอาการผิดปกติ ต้องรีบไปพบแพทย์ประจำตัว

สำหรับจังหวัดรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม ปทุมธานี และนนทบุรี) ยังมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐาน ได้ประเมินความเสี่ยงคัดกรองสุขภาพประชาชน สื่อสารให้ความรู้ในการป้องกันและดูแลสุขภาพแก่ประชาชนผ่านช่องทางสื่อท้องถิ่นออกหน่วย X-Ray เคลื่อนที่ และร่วมกับเครือข่ายทั้งหน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดปริมาณฝุ่นละออง เช่น ฉีดน้ำบริเวณถนนหน้าหน่วยงานและสนับสนุนหน้ากากอนามัยให้ประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ “ปลอดฝุ่น ปอดดี”

“ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก และไม่ควรอยู่นอกบ้านเป็นเวลานาน สำหรับเด็กและผู้สูงอายุ หากไม่จำเป็นไม่ควรพาไปในพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองเยอะ ทั้งนี้ ควรหมั่นสังเกตอาการที่อาจเกิดขึ้น หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หรือวิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422” นายแพทย์สุขุม กล่าว