จังหวัดนนทบุรี จัด กิจกรรมฉีดพ่นน้ำระยะไกลเพื่อลดปัญหาและป้องกันฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5

วันที่ ( 27 ม.ค.62) เวลา 06.30 น. ที่บริเวณแยกแคลาย จังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี พร้อมหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ฯทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่บริเวณสี่แยกแคลาย โดยการพ่นละอองน้ำด้วยเครื่องดับเพลิงระยะไกลหรือ LUP 60 และอากาศยานไร้คนขับหรือโดนในการพ่นละอองน้ำ ในส่วนสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 เช้าวันนี้ลดลงบ้าง เนื่องจากช่วงเช้ามีลมพัดแรง แต่พื้นที่ กทม.และปริมณฑล ยังมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน 21 จุด ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ประจำวันที่ 27 มกราคม 2562 ว่า “จากสภาพอุตุนิยมวิทยาที่อากาศในช่วงเช้า พื้นที่กรุงเทพฯ (กทม.) และปริมณฑล อากาศลอยตัวได้ไม่ดีมากนักลมพัดแรง แต่ยังคงไม่มีฝน ซึ่งจากสภาพเช่นนี้จะทำให้ปริมาณฝุ่นละอองเจือจางลงได้บางส่วน ส่งผลทำให้สถานการณ์ PM 2.5 พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในวันนี้ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ลดลงจากเมื่อวานทุกพื้นที่ ประมาณ 22 ไมโคกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม. ) รวม 21 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ริมถนน เกินค่ามาตรฐาน 13 สถานี, พื้นที่ทั่วไปเกินค่ามาตรฐาน 8 สถานี

ทั้งนี้ คาดการณ์ในช่วงบ่ายของวันนี้ อากาศลอยตัวได้ดี ลมพัดแรง ทำให้ปริมาณฝุ่นละอองมีโอกาสเจือจางลงได้ สถานการณ์คุณภาพอากาศ จ.นนทบุรี (25 ม.ค. 62 เวลา 06.00 น.) บริเวณสถานีตรวจวัดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) = 59 และค่า PM 2.5 = 40 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง สำหรับ ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น กลุ่มเสี่ยง ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หรือถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์
ข่าว : พรหมพร