กคช. ย้ำ ! ประชาชนไม่ต้องวิตกกังวล รื้อถอนแฟลตดินแดงเดิม ไร้ผลกระทบอาคารข้างเคียง

การเคหะแห่งชาติเร่งรื้อถอนอาคารเดิมเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการประกาศร่าง TOR คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างดำเนินก่อสร้างโครงการฯ ในเร็วๆ นี้

นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า  ขณะนี้ความคืบหน้าการพัฒนาโครงการรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2 อยู่ระหว่างการดำเนินการรื้อถอนอาคารแฟลต 18 – 22 เพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคารใหม่ ดำเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยบริษัท แก่นนคร คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ปัจจุบันมีความคืบหน้าการรื้อถอน 15% โดยมีมาตรการป้องกันภัยเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง โดยได้มีการติดป้ายเตือนเขตพื้นที่อันตรายและล้อมรั้วบริเวณรอบอาคารเพื่อไม่ให้ประชาชนหรือผู้สัญจรผ่านไปมาเข้ามาในบริเวณพื้นที่รื้อถอนอาคาร รวมทั้งมีการฉีดน้ำเป็นระยะๆ เพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปในอากาศ และที่สำคัญการรื้อถอนอาคารไม่มีผลกระทบใดๆ กับอาคารบริเวณใกล้เคียง ขอให้ประชาชนที่อาศัย
อยู่ในบริเวณใกล้เคียงไม่ต้องวิกังวลใดๆ

นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้นักสังคมของการเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 เพื่อชี้แจงข้อมูลการดำเนินงานโครงการฯ เป็นรายห้อง (Knock Door) ให้กับผู้อยู่อาศัยอาคารแฟลตที่ 9 – 17, 23 – 32 และ 63 – 64 พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลการอยู่อาศัยตามข้อมูลการสำรวจเดิมเมื่อปี 2559 จำนวน 1,160 หน่วย (เด็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ และครอบครัวขยาย) พร้อมยืนยันสิทธิเช่า (เช่าอาคารใหม่/รับเงินชดเชย) เพื่อสรุปข้อมูลทั้งหมดให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งหากกำหนดวันลงพื้นที่ได้แน่นอน การเคหะแห่งชาติ
จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกันอีกครั้ง