มูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน อบรมพนักงานหญิง ก่อนบินไกลสู่ญี่ปุ่น

มูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัคร! พัฒนาพนักหญิง วัดศักยภาพฝีมือก่อนฝึกงานด้านเทคนิคในดินแดนญี่ปุ่น

นายธนวัน ทองสุกโชติ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า มูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาญี่ปุ่น และด้านคณิตศาสตร์ ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานหญิงที่เข้ารับการคัดเลือกตาม โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน (กรมการจัดหางาน) กับองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (Public Interest Foundation, International Manpower Development Organization: IM Japan) ที่ได้คัดเลือกผู้ฝึกงานเพศหญิงที่เป็นคนไทยไปฝึกงานด้านเทคนิคในสถานประกอบกิจการของประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งในปี 2562 เป็นดำเนินการครั้งแรก

นายธนวัน กล่าวต่อไปว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นให้ประสบความสำเร็จ ทบทวนความรู้ทั่วไป คณิตศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์คิดเร็ว ด้านภาษาญี่ปุ่น ทำงานอย่างไรให้โดนใจ (นายจ้าง) และประสบความสำเร็จ ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง (5 วัน) ถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรอดีตนักเรียนทุนประเทศญี่ปุ่นของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับใช้ในการทดสอบหรือฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น

“การฝึกอบรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรมภาษา ตึกที่นี่มีงานทำ กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หลักฐานการสมัคร สำเนาบัตรประชาชน ใบสมัคร กพร. 101 และรูปถ่ายสุภาพ 1 ใบ สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยแรงงาน ชั้น 1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สมัครทาง Email: sdfdsd2018@gmail.com หรือ สมัครทาง LineID: sdf61 โดยสอบถามรายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 095-565-9347”เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน