กรมควบคุมโรค แนะ 6 วิธีรับมืออากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและอีสาน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะ 6 วิธีปฏิบัติในการรับมืออากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและอีสาน โดยจัดหาเครื่องนุ่งห่มให้เพียงพอทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ และงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด เน้นดูแลและระมัดระวังเป็นพิเศษในกลุ่มเสี่ยง เพราะหากป่วยจะมีอาการรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ  

          วันที่ (25 มกราคม 2562)  นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้สภาพอากาศกลับมาหนาวเย็นอีกครั้ง ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กรมควบคุมโรค จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปรับลมหนาวตามภูเขาและยอดดอยต่างๆ ดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องเพิ่มการดูแลและระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะกลุ่มดังกล่าวนี้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่าย หากป่วยจะมีอาการรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ  

           กรมควบคุมโรค ขอแนะนำ 6 วิธีปฏิบัติตนในภาวะอากาศหนาว ดังนี้ 1.ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และดื่มเครื่องดื่มที่สามารถให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย และทาผลิตภัณฑ์รักษาความชุ่มชื่นของผิวหนัง 2.เตรียมเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้พร้อมและทำความสะอาดเสื้อผ้าหรือผ้าห่ม โดยเฉพาะเสื้อผ้ามือสองให้แช่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือต้ม เพื่อป้องกันโรคผิวหนัง 3.งดการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในช่วงภาวะอากาศหนาวเนื่องจากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสริมที่สำคัญทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตในช่วงอากาศหนาวได้ 4.ระมัดระวังและสังเกตอาการผู้ป่วยที่กินยาบางชนิดเช่น ยากล่อมประสาท ยารักษาอาการชัก และอื่นๆ ที่มีผลทำให้อุณหภูมิร่างกายลดต่ำลง  5.ในช่วงอากาศหนาวอาจทำให้เกิดโรคติดเชื้อได้ง่าย โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ ขอให้ยึดหลัก ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ ดังนี้ ปิด คือปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม ต้องใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูปิดปากและจมูกทุกครั้ง หากเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ ควรใส่หน้ากากอนามัย  ล้าง คือล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่เมื่อสัมผัสสิ่งของ เช่น กลอนประตู ลูกบิด ราวบันได ราวบนรถโดยสาร  เลี่ยง คือหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย และ หยุด คือเมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด  นอกจากนี้ โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ เช่น โรคอาหารเป็นพิษ โรคอุจจาระร่วง ก็ต้องระมัดระวังด้วยโดยขอให้ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และ 6.หมั่นดูแลรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ และอาศัยอยู่ในที่อบอุ่นสามารถป้องกันลมหนาวได้อย่างเหมาะสม  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422  

**************************************************

ข้อมูลจาก : สำนักโรคติดต่อทั่วไป / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

โทรศัพท์ 0-2590-3859