พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เชิญชวนคนไทยทุกคนต้อนรับเดือนแห่งความรัก ในงาน สานรัก สานศาสตร์ ปรัชญาพอเพียง 2-3 ก.พ 62

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เชิญชวนคนไทยทุกคนต้อนรับเดือนแห่งความรัก และร่วมกันสานต่อปรัชญาความพอเพียงในงาน สานรัก สานศาสตร์ ปรัชญาพอเพียง (flower)น้อมนำศาสตร์พระราชา จากการเข้าอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 10 หลักสูตร ฟรี (flower)ชม ชิม ช้อป สินค้า ผลผลิตเกษตรปลอดภัย สดใหม่ จากสวนของเกษตรกรที่รักความพอเพียงกว่า 100 ร้านค้า มาร่วมกันสานต่อศาสตร์ของพ่อ ร.๙ พระมหากษัตริย์นักพัฒนา ในงาน สานรัก สานศาสตร์ ปรัชญาพอเพียง 2-3 ก.พ. 2562 เวลา 08.00-18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี