สอศ. เดินสายแนะแนว-วัดแววความถนัดอาชีพ และสมัครงานกับศูนย์พัฒนากำลังคนอาชีวะ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าจากนโยบาย พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาค ร่วมจัดกิจกรรมแนะแนววัดแววความถนัดอาชีพ เพื่อการศึกษาต่อวิชาชีพจัดงาน “ตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา” ประจำปี 2562 โดยร่วมกับสถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ เช่นจัดหางานจังหวัด  รับสมัครและสัมภาษณ์งาน พร้อมทั้งการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ เพื่อสร้างอาชีพ และสร้างแรงบันดาลใจ ต่อการประกอบอาชีพอิสระ  โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการจับคู่คุณสมบัติที่ต้องการทั้งของผู้สมัครงาน กับผู้ว่าจ้างงาน ให้สามารถได้คน และได้งานตามที่ต้องการทั้ง 2 ฝ่าย นับเป็นจุดเด่นสำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งในงานคือการให้บริการเปิดรับสมัครสมาชิก และสถานประกอบการสามารถ เข้าใช้บริการรับสมัครงานออนไลน์ ได้ทางเว็บไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาที่ www.v-cop.go.th ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งในเว็บไซต์ดังกล่าว ผู้ประกอบการสามารถ  ค้นหาตรวจสอบข้อมูล คุณสมบัติ ของผู้หางาน  ซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาที่ต้องการ และจับคู่เพื่อเข้าสู่การทำงานได้อย่างรวดเร็ว และสะดวก ซึ่งเป็นการส่งเสริมการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสทำงานตรงกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง  และเป็นการเตรียม ความพร้อมของ  ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาก่อนเข้าสู่การทำงานจริง

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดงาน “ตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา” ในปี 2562 นี้ สอศ.จะจัดทั้งหมด 6 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่1 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562  ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  ครั้งที่2 ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง  ครั้งที่ 3 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ครั้งที่ 5 ภาคใต้ชายแดน ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา และครั้งที่ 6 ภาคเหนือ ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก โดยมีเป้าหมายสถานประกอบการเข้าร่วมจัดกิจกรรม แต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 200 แห่ง ตำแหน่งงานว่างที่เปิดรับสมัครทั้งในตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา และในระบบสมัครงานออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ ไม่น้อยกว่า 10,000 อัตรา จึงขอเชิญ นักเรียน- นักศึกษา ร่วมกิจกกรมแนะแนวการศึกษาต่ออาชีวะ และประชาชนผู้สนใจจัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อม มาร่วมสมัครงานกันได้ในงาน

    //////////////////////////////////////////////

       กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.