รฟม. แจกหน้ากากอนามัย N95 ให้ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT และประชาชน ณ สถานีลาดพร้าว และสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ 23 มกราคม 2562 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ร่วมรณรงค์สถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน โดยการแจกหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่ ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT    และประชาชนทั่วไป ณ สถานีลาดพร้าว บริเวณทางออก 4 (อาคารจอดแล้วจร) และ สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่ง  ประเทศไทย บริเวณทางออก 2 (อาคารจอดแล้วจร) เพื่อให้ประชาชนห่วงใยใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น  โดยกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม “One Transport ปลอดฝุ่น PM2.5” คมนาคมรวมใจช่วยลดฝุ่น เพื่อความสุข สุขภาพดีของประชาชน