🌟 สรุป การฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี ณ วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 18.00 น.

⬆️ ฉีดเพิ่ม + 6,813 โด๊ส
💉 ฉีดสะสม 1,397,102 โด้ส

✨ สัดส่วนผู้ได้รับวัคซีน จากประชากร 1.61 ล้านคน (เป้าหมายฉีด 70%)
💉 เข็ม สะสม 856,456 คน 53.22%
💉💉 เข็ม สะสม 567,687 คน 35.28%

📌 หมายเหตุ : กรณีผู้สูงอายุ รวมข้อมูลที่ฉีดนอกจังหวัดนนทบุรี

👉 ที่มา : ประมวลผลรายบุคคลจากฐานข้อมูลในระบบ MOPH Immunization Center