ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ในเกณฑ์ปกติ กทม. เฝ้าระวังต่อเนื่อง

วันที่28 ก.ย. 64  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำ ว่า วันนี้(06.00 น.) ปริมาณน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ไหลผ่าน กทม. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,500-2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองตลาดของ กทม. อยู่ที่ระดับ 1.55 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยไม่มีน้ำล้นตลิ่ง ซึ่งยังต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครอยู่ประมาณ 1.45 เมตร จึงยังไม่ส่งผลกระทบในพื้นที่ กทม. โดยในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา พื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง ปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ที่จุดวัด ปตร.ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 22.5 มม. จุดวัดปตร.คลองหลวงแพ่ง เขตหนองจอก 15.5 มม. จุดวัดสำนักงานเขตดอนเมือง 14.0 มม. จุดวัดสถานีสูบน้ำคลองตาอูฐ เขตหลักสี่ 13.5 มม. ไม่มีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลัก สำหรับค่าระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออกวันนี้ (07.00 น.) ณ ประตูระบายน้ำคลองสอง (สายใต้) อยู่ในระดับปกติ +1.36 (ระดับวิกฤติ +1.80) ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี) อยู่ในระดับเตือนภัย +0.77 (ระดับวิกฤติ +0.90) และประตูระบายน้ำลาดกระบังอยู่ในระดับปกติ +0.31 (ระดับวิกฤติ +0.60)

อย่างไรก็ตามแม้ว่าระดับน้ำยังไม่วิกฤต กทม. ยังคงเฝ้าระวังตามแนวฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ควบคุมการเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำสำรอง เรือผลักดันน้ำ กระสอบทราย และมีเจ้าหน้าที่ประจำจุด เพื่อเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งอัปเดตสถานการณ์น้ำในแม่น้ำ ปริมาณฝน ผ่านศูนย์ควบคุมระบบป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ติดตามและรายงานสถานการณ์ระดับน้ำในแนวแม่น้ำเจ้าพระยาทุก 1 ชั่วโมง พร้อมรับเรื่องและประสานเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำ https://dds.bangkok.go.th/ ตลอด 24 ชั่วโมง